• Mar 19 2023 - 11:19
  • 2058
  • Study time : Less than one minute

maagang binabati ng sentro ng kultura ng Islamic Republic of Iran sa Maynila ang lahat ng ating mahal na mga kababayan at mga mahilig sa Nowruz sa bagong taon 1402 ang lahat ng isang magandang taon.

maagang binabati ng sentro ng kultura ng Islamic Republic of Iran sa Maynila ang lahat ng ating mahal na mga kababayan at mga mahilig sa Nowruz sa bagong taon 1402 ang lahat ng isang magandang taon.

فیلیپین مانیل

فیلیپین مانیل

Write your comment.

Enter your text and push Enter

Font size change:

Change word spacing:

Change line height:

Change mouse type: